Pazar, Mart 30, 2008

"Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı" açıldı.

Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı (http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/) sonunda açıldı.

T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yayınlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi” adlı çalışmanın 88inci maddesi kapsamında hazırlanan bir web sitesi.

Güncel açıklar, teknik yazılar, UEKAE tarafından hazırlanan çeşitli kılavuzlar gibi birçok bilgiye buradan ulaşabilmek mümkün.

Hiç yorum yok: